آموزش Asp.NET MVC 6

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هوا فضا از دانشگاه علم و صنعت ایران
علاقمند به برنامه نویسی با زبان  سی شارپ 

   

آموزشیکامپیوترویدیومکانیکPDFنرم افزارجامداتEntityFrameworkC#اندرویدCFDوب سرویسWCFASP.NET MVCASP.NETjavaوردپرسPhpحضوریتایپ اسکریپتانگولارAngularEntityFrameWorkCoreASP.NET Core MVCSQL ServerFile Table.NetCoreASP.NET Core Identity
مرتضی دلیلمهدی میلانیمرحمت زینعلیترجمه فارسیفرید ذوالقدرحمیدرضا غرویان