لیست محصولات با لینک دانلود مستقیم

{{item.Name}}

{{item.Name}}

{{item.Author}} رایگان خرید {{item.Price-(item.Price*item.off/100)}}ریال قیمت اصلی {{item.Price}} ریال با تخفیف {{item.off}} درصدی {{it.ProductGroupTitle}}
آموزشیکامپیوترویدیومکانیکPDFنرم افزارجامداتEntityFrameworkC#اندرویدCFDوب سرویسWCFASP.NET MVCASP.NETjavaوردپرسPhpحضوریتایپ اسکریپتانگولارAngularEntityFrameWorkCoreASP.NET Core MVCSQL ServerFile Table.NetCoreASP.NET Core Identity
مرتضی دلیلمهدی میلانیمرحمت زینعلیترجمه فارسیفرید ذوالقدرحمیدرضا غرویان